วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

อบรมศึกษานิเทศก์สาระฯศิลปะ

อบรมเมื่อวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2552 ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่..เพราะถ่ายจากกล้องมือถือ เอาพอให้เห็นเป็นแนวทาง....จะเน้นไปที่นาฎยศัพย์ และรำวงของไทย
ตอนที่ 1
video

ตอนที่ 2
video

ตอนที่ 3
video

ตอนที่ 4
video

ตอนที่ 5
video

ไม่มีความคิดเห็น: