วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ก่อนสอน


คุณครูครับ....ก่อนสอนวิชานาฏศิลป์...ขอให้ดูหลักสูตรฯ ก่อนน่ะครับ...ว่าเขากำหนดให้เราสอนแต่ละชั้นในเรื่องอะไร? ..........จุดประสงค์หลักเขากำหนดไว้อย่างไร(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง).....คลิ๊กดูได้ครับ(ขวามือ)......โดยได้แยกเป็นรายชั้นไว้ให้แล้วครับ.........
........(ปล.ผมหาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังช่วงชั้นที่ 4 (มาตรฐาน ศ 3.2) ยังไม่ได้...ใครมีบ้างช่วยชี้แนะด้วยครับ)....